top of page

Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP หรือ เพร็พ) กินวันละเม็ดป้องกันเอชไอวี การป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ (หรือ PrEP) เป็นวิธีหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีเชื้อ HIV แต่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ HIV เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV โดยการรับประทานยาเม็ดทุกวัน ยาเม็ด (ชื่อแบรนด์ Truvada) ประกอบด้วยยาสองชนิด (tenofovir และ emtricitabine) ที่ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาเอชไอวี PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) คือยาที่ช่วยป้องกันเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่ยังไม่มีเชื้อ โดยการรับประทานยาต้านเชื้อ HIV ทุกวัน รัฐบาลไทยได้แจกจ่ายยา PrEP ฟรีตามโรงพยาบาลและคลินิก โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงสูง เช่น ชายรักชาย หญิงข้ามเพศ ผู้ขายบริการทางเพศ และผู้ที่มีคู่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV ถึงแม้ว่าจะมีการทดลองใช้ยา PrEP มาตั้งแต่ประมาณปี 2015 แต่ยาชนิดนี้เพิ่งได้รับการอนุมัติและบรรจุเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นทางการในปี 2019 อย่างไรก็ตาม ปริมาณผู้ที่ได้รับยา PrEP ยังมีน้อย เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น ขาดการรับรู้ ตราบาป และปัญหาการเข้าถึงยา โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท องค์กรและกลุ่มชุมชนต่างๆ กำลังดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยา PrEP และเพิ่มช่องทางการรับยา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การป้องกัน HIV อย่างครอบคลุมในประเทศไทย

เพร็พ ทำอย่างอย่างไร

การป้องกันก่อนการสัมผัสหรือ PrEP เป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อ HIV โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้:

 1. การประเมินความเสี่ยง: ก่อนที่จะเริ่ม PrEP ผู้ใช้ควรได้รับการประเมินความเสี่ยงกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อพิจารณาว่า PrEP นั้นเหมาะสมกับพวกเขาหรือไม่ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV

 2. การตรวจคัดกรองสุขภาพ: ตรวจเลือดเพื่อยืนยันสถานะ HIV-negative และตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การทำงานของตับและไต เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ PrEP ได้อย่างปลอดภัย

 3. การเริ่มใช้ยา: หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจคัดกรองสุขภาพและการประเมินความเสี่ยง แพทย์จะสั่งจ่ายยา PrEP ซึ่งโดยปกติจะเป็นยารายวัน เพื่อรักษาระดับยาในเลือดให้สม่ำเสมอ

 4. การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ: ผู้ใช้ PrEP ต้องไปพบแพทย์ทุก ๆ สามเดือนเพื่อตรวจเลือดและตรวจ HIV เพื่อตรวจสอบการทำงานของอวัยวะภายใน และเพื่อหารือเกี่ยวกับความสม่ำเสมอในการใช้ยาและกลยุทธ์การป้องกันส่วนบุคคล

 5. การศึกษาและการสนับสนุน: ผู้ใช้ควรได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ PrEP อย่างถูกต้อง และได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

 6. การใช้ PrEP เป็นวิธีป้องกันเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพเมื่อปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ แต่ควรใช้ร่วมกับมาตรการป้องกันอื่นๆ เช่น การใช้ถุงยางอนามัยและการตรวจเอชไอวีเป็นประจำเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ใครควรได้รับเพรพ

ในประเทศไทยที่ควรได้รับ PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) เพื่อป้องกันเอชไอวี:

 1. ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)

 2. ผู้หญิงข้ามเพศ

 3. คนขายบริการทางเพศ

 4. คู่นอนของผู้คนที่ติดเชื้อเอชไอวี

 5. บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูง เช่น มีคู่นอนหลายคน การใช้ถุงยางอนามัยไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น

โทร : 093-309-9988

เพร็พเชียงใหม่.png
เตรียมที่ chiangmai.png

กลุ่มเหล่านี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเอชไอวี จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการรับคำปรึกษาและการเข้าถึงยา PrEP องค์กรและหน่วยงานด้านสุขภาพในประเทศไทยกำลังทำงานเพื่อเพิ่มความตระหนักและความพร้อมใช้งานของ PrEP ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงเหล่านี้

PrEP ช่วยให้บุคคลที่ไม่มีเชื้อ HIV จากกลุ่มประชากรหลักเหล่านี้สามารถรับประทานยาเม็ดรายวันที่มียาต้านรีโทรไวรัส ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV ผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือการใช้ยาโดยการฉีดได้อย่างมาก

 

ประเทศไทยมุ่งเป้าไปที่โครงการริเริ่ม PrEP ในกลุ่มเสี่ยงสูงสุดเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในยุทธศาสตร์การป้องกันเอชไอวีระดับชาติและความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ที่กำลังดำเนินอยู่

PEP in Chiang Mai

Hugsa Medical Clinic Chiang mai

77/7 Khorasan Rd., T.Changklan Muang Chiang Mai Thailand
(Place Near Tha Phae Gate, 2 Minute Walk)
MAP : https://g.page/hugsa-medical?share 
Email : hugsacm@gmail.com
Tel : 093-309-9988
Line : @hugsaclinic
แอด Line กดตรงนี้   https://lin.ee/6UqpxD0

image.png
bottom of page